Trung tâm đào tạo Kế toán - Tin học Đức Đạt là Trung tâm đào tạo tin học văn phòng uy tín - chất lượng tại Hưng Yên, với đội ngũ giáo viên hướng dẫn trên 10 năm thực tế làm việc trong các doanh nghiệp sẽ giúp các học viên nhanh chóng có được các kiến thức về tin học văn phòng Word, Excel hữu ích để phục vụ cho công việc thực tế phát sinh...