Dịch vụ chữ ký số

Bảng giá dịch vụ chữ ký số NEWTEL-CA

Bảng giá dịch vụ chữ ký số NEWTEL-CA
   
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
CHỮ KÝ SỐ  NEWTEL-CA
(Áp dụng từ ngày 01/06/2021)
 
                                   
 Kính gửi: Quý khách hàng!
 
      Với phương châm "Đưa được nhiều gói dịch vụ nhất đến tận tay Quý khách với chi phí Quý khách hàng bỏ ra hợp lý nhất", Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đức Đạt (Kế toán Đức Đạt) gửi tới Quý khách hàng "Bảng giá sản phẩm, dịch vụ chữ ký số NEWTEL-CA" như sau:
  1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:
  1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp gia hạn hoặc chuyển đổi nhà cung cấp:
Diễn giải Giá (VNĐ/CTS/Năm)
1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá dịch vụ gồm VAT
(Có Token kèm theo)
1.159.091 1.992.727 2.826.364
Chiết khấu (CK) 59.091 397.727 1.126.364
1.100.000 1.595.000 1.700.000  
Tổng thanh toán      
Khuyến mại thời gian sử dụng     12 tháng
Tổng thời gian sử dụng 12 tháng 24 tháng 48 tháng
Cộng thời gian của chứng thư số cũ - Cộng thêm 3 tháng đối với các thuê bao còn thời hạn sử dụng dưới 3 tháng
- Cộng thêm 06 tháng đối với các thuê bao còn thời hạn sử dụng trên 3 tháng
 
      Kế toán Đức Đạt rất mong nhận được sự ủng hộ, hợp tác cùng phát triển của Quý khách!
  Hưng Yên, ngày 31  tháng 05 năm 2021
  Giám đốc
  (Đã ký)
 
 
 
 
 
Lê Đức Hưởng
(Mua chữ ký số ở Hưng Yên; mua chữ ký số ở Mỹ Hào; mua chữ ký số ở Khoái Châu; mua chữ ký số ở Yên Mỹ; mua chữ ký số ở Văn Lâm; mua chữ ký số ở Văn Giang; mua chữ ký số ở Kim Động; mua chữ ký số ở Phù Cừ; mua chữ ký số ở Ân Thi; mua chữ ký số ở Tiên Lữ; mua chữ ký số ở TP Hưng Yên - Dịch vụ chữ ký số ở Hưng Yên; Dịch vụ chữ ký số ở Mỹ Hào; Dịch vụ chữ ký số ở Khoái Châu; Dịch vụ chữ ký số ở Yên Mỹ; Dịch vụ chữ ký số ở Văn Lâm; Dịch vụ chữ ký số ở Văn Giang; Dịch vụ chữ ký số ở Kim Động; Dịch vụ chữ ký số ở Phù Cừ; Dịch vụ chữ ký số ở Ân Thi; Dịch vụ chữ ký số ở Tiên Lữ; Dịch vụ chữ ký số ở TP Hưng Yên - Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Hưng Yên; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Mỹ Hào; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Khoái Châu; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Yên Mỹ; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Văn Lâm; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Văn Giang; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Kim Động; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Phù Cừ; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Ân Thi; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Tiên Lữ; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở TP Hưng Yên)                                 
Nothing